ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
OUTSOURCING PAYROLL, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Outsourcing Payroll Solution

Ενδεικτικες Προσφερομενες Υπηρεσιες

Ολοκληρωμένη διαχείριση σταθερών και μεταβλητών στοιχείων εργαζομένων

(σταθερά, οικογενειακά, μισθοδοτικά, ασφαλιστικά, ωράρια εργασίας, είδη και μορφές απασχόλησης)

Υπολογισμός μισθοδοσίας όλων των απαιτούμενων μισθοδοτικών περιόδων

(τακτικές, 15ήμερα, δώρα, επιδόματα, αποζημιώσεις, πρόσθετες αποδοχές αναδρομικά κ.λ.π.)

Ολοκληρωμένη διαχείριση και υπολογισμός δεδομένων μισθοδοσίας

(άδειες, ασθένειες, προκαταβολές, πρόσθετες αποδοχές, νυχτερινά, αργίες, υπερεργασία, υπερωρίες κ.λ.π.)

Πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Κατάρτιση και έλεγχος όλων των καταστάσεων ταμείων, σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ καθώς και όλων των καταστάσεων των λοιπών ταμείων είτε ηλεκτρονικά είτε σε εκτυπώσιμη μορφή.

Ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος ανταμοιβών

(πρόσθετες αμοιβές, παροχές, δάνεια, άδειες, ασθένειες κ.λ.π.). Άμεση ενημέρωση για αποφυγή σφαλμάτων – παραλείψεων (π.χ. υπέρβαση ημερών αδείας, υπέρβαση πλαφόν ασθενείας, λήξη δανείων κ.λ.π.)

Αποστολή αρχείων μισθοδοτικών καταστάσεων

όλων των μισθοδοτικών περιόδων στην μορφή που απαιτείται από την νομοθεσία και σε μορφή που θα επιλέξει ο χρήστης

Πλήρης κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων

Υπολογισμός και εφαρμογή της εκκαθάρισης φόρου, έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, υπολογισμός, συμπλήρωση και υποβολή οριστικής δήλωσης ΦΜΥ. Ηλεκτρονική αποστολή όλων των παραπάνω στοιχείων και αποδεικτικών για αρχειοθέτηση από τον πελάτη.

Έλεγχος, διαχείριση, εκκαθάριση & ενημέρωση του υποσυστήματος πληρωμών της επιχείρησης.

Αποστολή αρχείου πληρωμών (και 15ημέρων) για την υποβολή σε οποιαδήποτε τράπεζα. Άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση (αποδείξεις πληρωμής μέσω e-mail).

Αποστολή σε αρχεία στατιστικών αναφορών

σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν.

Ειδικα για τις Συλλογικες συμβασεις εργασιας Ιδ. Τομεα

Ολοκληρωμένη διαχείριση προσωπικού που αμείβεται με Συλλογικές συμβάσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία ιδιωτικού τομέα

Διαχείριση κάθε τύπου εργασιακής σχέσης και κάθε είδους εργασιακής απασχόλησης

(έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, απασχολούμενοι):

  • με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
  • ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου,
  • με μαθητεία ΟΑΕΔ,
  • σπουδαστές ΤΕΙ,
  • τεκμαρτά ημερομίσθια
  • συνταξιούχοι

Διαχείριση σύνθετων μορφών απασχόλησης

(παράλληλη απασχόληση, συνδυασμός πλήρους με μερική απασχόληση, απασχόληση σε πολλά υποκαταστήματα, απασχόληση με διαφορετικούς κωδικούς ειδικότητας και ασφάλισης κ.ά.)

Διαχείριση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία καθώς και των Επιχειρησιακών Συμβάσεων με αυτόματο υπολογισμό των βασικών & νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και κάθε άλλου νόμιμου επιδόματος.

Σύνταξη – Έλεγχος & αποστολή των απαιτούμενων αρχείων για τήρηση του υποσυστήματος συμβάσεων εργοδότη – εργαζομένων

(προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, πίνακας προσωπικού, πρόγραμμα εναλλαγής βαρδιών, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, πρακτικής ΤΕΙ, μαθητείας ΟΑΕΔ κ.λ.π.)

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ)

με βάση το νέο καθεστώς που ισχύει από 1/3/2013 για όλα τα έντυπα (Ε3 – Ε11)

SPECIAL SUPPORT SERVICES

Δύναται, κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας και χρέωσης, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον πελάτη. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Πλήρες σύστημα κοστολόγησης (κατόπιν συμφωνίας)

με παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους μισθοδοσίας σε κέντρα, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Παρακολούθηση κυκλώματος Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα εκτύπωσης & εξαγωγής του αντιστοίχου Άρθρου Λογιστικής

Οικονομική – Επιχειρηματική Παρακολούθηση

  • Διαχείριση προβλέψεων αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, συνταξιοδότησης, άδειας
  • What if scenarios - Σύστημα Οργάνωσης Προϋπολογισμών. Δυνατότητα κατάρτισης προϋπολογισμών και δημιουργίας σεναρίων για χρονική περίοδο της επιλογής του χρήστη.
  • Απολογιστική παρακολούθηση

Ηλεκτρονική Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική υποστήριξη

κατά τη διενέργεια ελέγχων ή κατά την έγερση απαιτήσεων.

Επιστημονική επίλυση

όλων των αποριών, ερωτημάτων, προβλημάτων σε εργατικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά ζητήματα που απασχολούν την επιχείρηση

Για την αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία των δύο συναλλασσομένων θα αποσταλεί εξειδικευμένο αρχείο προθεσμιών ανταλλαγής στοιχείων για κάθε κατηγορία (έκδοση μισθοδοσίας, έκδοση αρχείου πληρωμών, μισθοδοτικές καταστάσεις, λοιπές εκτυπώσεις κλπ)

Ανταγωνιστικο πλεονεκτημα – Μοναδικη υπηρεσια

Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η χρήση του λογισμικού BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ/HRM με ενημέρωση στοιχείων που θα αποστέλλονται από την επιστημονική ομάδα.