ΓΙΑΤΙ OUTSOURCING;

Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες

Η διαχείριση της μισθοδοσίας από ένα εξειδικευμένο συνεργάτη, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ενώ παράλληλα παρέχει ολοκληρωμένα ασφάλεια, αμεσότητα, εγκυρότητα και άρτια πληροφόρηση, χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα έως επιβεβλημένα για μια τόσο σημαντική ενότητα όπως είναι η μισθοδοσία και η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Παροχή Συμβουλών

Παροχή συμβουλών για βελτιστοποίηση του συστήματος ανταμοιβών της επιχείρησης σας, οργάνωση συστήματος κοινωνικής ευθύνης, διαμόρφωση υποσυστήματος Human Resource Management ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας

Ανάθεση Ευθύνης

Ανάθεση ευθύνης για ευαίσθητες και κρίσιμες επιχειρηματικές λειτουργίες στον κορυφαίο σύμβουλο Μισθοδοσίας της Ελληνικής Επικράτειας

Μείωση Κόστους

Άμεση απεμπλοκή των στελεχών σας από την αντιπαραγωγική και χρονοβόρα διαδικασία εκτέλεσης και ελέγχου της Μισθοδοσίας και ταυτόχρονη μείωση κόστους.

Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική υποστήριξη

Εργατική, ασφαλιστική και φορολογική υποστήριξη από την αρτιότερη και πολυπληθέστερη επιστημονική ομάδα της αγοράς

Δημιουργικές Κατευθύνσεις

Διοχέτευση της ενέργειας των στελεχών του ανθρώπινου δυναμικού σε πιο δημιουργικές κατευθύνσεις.

Αποφυγή Επενδύσεων

Αποφυγή επενδύσεων σε χρόνο και χρήμα για εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού

Απουσία Διαχειριστικών Δαπανών

Απουσία διαχειριστικών δαπανών, όπως λογισμικό, έπιπλα, είδη γραφείου, αναλώσιμα κ.λ.π.